C++ Format v8.1.1 Release Notes

Release Date: 2022-01-06 // 9 months ago
    • ⏪ Restored ABI compatibility with version 8.0.x (#2695 <https://github.com/fmtlib/fmt/issues/2695>, #2696 <https://github.com/fmtlib/fmt/pull/2696>). Thanks @saraedum (Julian Rüth) <https://github.com/saraedum>_.

    • 🛠 Fixed chrono formatting on big endian systems (#2698 <https://github.com/fmtlib/fmt/issues/2698>, #2699 <https://github.com/fmtlib/fmt/pull/2699>). Thanks @phprus (Vladislav Shchapov) <https://github.com/phprus>_ and @xvitaly (Vitaly Zaitsev) <https://github.com/xvitaly>_.

    • 🛠 Fixed a linkage error with mingw (#2691 <https://github.com/fmtlib/fmt/issues/2691>, #2692 <https://github.com/fmtlib/fmt/pull/2692>). Thanks @rbberger (Richard Berger) <https://github.com/rbberger>_.